Wojciech Fangor - „Kompozycja abstrakcyjna”

Wojciech Fangor (1922-) „Kompozycja abstrakcyjna”, tempera na papierze. Wymiary: 34x22,5 cm. Sygnowana w prawym dolnym rogu.