Jan Rubczak - "Scena rodzajowa"

Jan Rubczak (1884-1942), „Scena rodzajowa”, akwarela, wymiary: 21x28 cm. Sygnowana w lewym dolnym rogu.