"Myśliwy" - artysta nierozpoznany

"Myśliwy", Paryż 1899. Pieczęć muzeum. Wymiary: 30x22 cm.